English Blog is proud to announce the starting of a page especially for clearing the doubts of students and teachers. We request the whole hearted support of all of you teachers in clearing the doubts of students. | | |

Monday, December 31, 2012

Prictionary

           വളരെ കൗതുകകരമായ ഒരു പോസ്റ്റ്‌ 'ലാര്‍വ' എന്നൊരു  ബ്ലോഗില്‍ 2010-ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ബ്ലോഗ്‌ അഡ്മിനും കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ള ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകനും ആയ ശ്രീ. വിജയന്‍ സാറിന്റെ അനുമതിയോടെ ഇവിടെ ലിങ്ക് നല്‍കുന്നു.

            ' pr 'ല്‍ ആരംഭിക്കുന്ന ഇംഗ്ളീഷ് പദങ്ങളില്‍ ഏതാണ്ടു് 30%ന്റെയും മലയാള അര്‍ത്ഥം 'പ്ര ' യില്‍ ആണ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന കൗതുകകരമായ നിരീക്ഷണത്തില്‍ നിന്നാണ് പ്രിക്ഷ്നറി എന്ന ഈ പോസ്റ്റിന്റെ തുടക്കം...

Sunday, December 30, 2012

ബ്ലോഗിനായി എഴുതിക്കൂടെ...

         തിരക്കുകള്‍ക്കിടയിലും ബ്ലോഗിലെത്തി ഇഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ ഡൌണ്‍ലോഡ്  ചെയ്തു കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ..... അതുകൊണ്ട് തിരക്കാണ് സമയമില്ല, എന്നൊക്കെ പറയാതെ എന്തെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമായവ കേരളമെങ്ങുമുള്ള അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കുമായി എഴുതിക്കൂടെ...  ടൈപിംഗ് അറിയില്ലെങ്കില്‍ സ്കാന്‍ ചെയ്ത്  അയച്ചാലും മതി.

Your contributions could be anything like
 1. Summary of lessons
 2. Collection of Sample Profiles
 3. Collection of Sample Conversations
 4. Collection of Sample Letters
 5. Collection of Sample Diaries
 6. Collection of Sample Telephonic Conversations
 7. Collection of Sample Notices 
 8. Collection of Sample Slogans and Placards
 9. Collection of Sample Speeches
 10. Collection of Sample News Paper Reports
 11. Grammar items
 12. Questions on Language Elements
 13. Model Question Papers
 14. Chapter wise Collection of Questions 
 15. Discourse wise collection of questions
 16. and what not ?
This blog has been giving you a lot in the last 15 months. Now it is your turn to give something back...


Send your materials to
rajeevjosephkk@gmail.com 

You can send it 
 1. as typed material (.odt or .doc or .docx)
 2. .pdf file
 3. links of uploaded files
 4. links of existing files on the internet
 5. images
 6. slide show
 7. video
 8. scanned notes
 please contact if technical help needed
Rajeev Joseph 9847738356

Saturday, December 15, 2012

Std. 9 Second Term Physics question paper of Model School Abudhabi

        The following is the Std. Second Term Physics question paper of Model School Abudhabi sent to the blog by Smt. Vineetha, a teacher from Abudhabi. She requests the help of Physics teachers to solve certain questions. Hope you would respond positively.

Friday, December 14, 2012

ദിശ 2012 - ഗണിത ശാസ്ത്ര പഠന സഹായി

        Thiruvanathapuram DIET തയാറാക്കിയ ദിശ 2012 എന്ന ഗണിത ശാസ്ത്ര പഠന സഹായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ശ്രീ. പ്രദീപ്‌ കുമാര്‍ അയച്ചു തന്നത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഡൌന്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

Tuesday, December 11, 2012

Kaliyalla Kaaryam

       ഇംഗ്ലിഷ് ഫോര്‍ കേരള സിലബസിനെ ഏറെ കാലമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു കൂട്ടുകാരന്‍ ഉണ്ട്. തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ കുന്നംകുളം ബെഥനി സെന്‍ ജോണ്‍സ്  ഇ.എച്.എസ് .എസിലെ 8 A ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുന്ന സുബിന്‍ സിബി. സ്വന്തം ബ്ലോഗ്‌  ഉള്ള ഈ കൊച്ചു മിടുക്കന്‍ സ്വന്തം പേരില്‍ ഗൂഗിള്‍ പോലെ ഒരു സേര്‍ച്ച്‌ എഞ്ചിനും നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. Web designing, HTML, CSS, Javascript എന്നിവയും അറിയാം.
      എട്ടാം ക്ലാസ് ഐ.റ്റി. യിലെ കളിയല്ല കാര്യം ഉബുണ്ടുവില്‍ മാത്രമേ പ്രവര്‍ത്തിക്കൂ എന്ന പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരമായി സുബിന്‍ അത് ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ അപ് ലോഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ വിന്‍ഡോസ് ഉപയോഗിക്കന്നവര്‍ക്കും കളിയല്ല കാര്യം ഉപയോഗിക്കാം. അതിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഇവിടെ നല്‍കുകയാണ്. സുബിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും...

Kaliyalla Kaaryam
Subin's Blog
Subins Search Engine
Subin Siby
Std. VIII A
Bethany St. John's EHSS
Kunnamkulam, Thrissur 

Monday, December 10, 2012

LIMERICK


     Limericks are part of English folk culture and many of them are of unknown origin. They are easy to remember. Limericks have survived the test of time. Limericks usually make people laugh. 

    Part II of Std. X English Text book starts with a limerick. Inspired by it Ms. Jismy Rose, H.S.A. English of St. Antony's H.S.S. Puthukkaad, wrote a limerick on the chapter 'The Beggar and the King'. English Blog is happy to announce that it is the first of its kind being published here and take this opportunity to congratulate her. More is expected from teacher- student fraternity...

THE BEGGAR AND THE KING

O, King with a crown on head
And has a frown on forehead

     Yea, wiser in words
     Yet miser in deeds

All the crowd want him dead.
 


JISMY ROSE K .A
H. S. A. ENGLISH
ST.ANTONY’S H S S PUDUKAD

Friday, December 07, 2012

Malayalam Medium SCERT Text Books of SSLC 2007

       A student who couldn't write her SSLC Exam due to disease is now trying to write the exam again based on the old syllabus. They have been continuously requesting us for the Malayalam Medium SCERT Text Books of SSLC 2007. If any one has a pdf copy of it please send it to rajeevjosephkk@gmail.com. Or else please inform where it is available.
..............................................................................................
 
Sir,
         My my name is anoop.i need a 2005 scert Malayalam medium physics text.i searched so many websites, but i can't find out.this is for my friend who can't pass her xam in 2005 due to some disease.please help me sir..

                                        Thank you

Tuesday, December 04, 2012

Question Paper for a Test from Std.X - Unit III

From the following link you can download a Question Paper for a Test from Std.X - Unit III.

Click here to download
By Rajeev Joseph

Sunday, December 02, 2012

Many teachers are requesting for 'Teachers Hand Book' of classes 5-10. Those who have the pdf copy of it please send it to
rajeevjosephkk@gmail.com

Sunday, November 25, 2012

English Quiz

      Today's post is a Power Point Presentation of an English Quiz  prepared for the high school classes. It works best in Windows and Ubuntu 10.04. Slides will appear on mouse click one after another. 

      It is a beautiful work and will really be useful for enterprising  teachers.

It was prepared and send to the blog by 
Mr. Sureshbabu PG (H.S.A.)
St. Thomas H.S.
Ayroor
Thank you dear sir...
To download the slide show click here
To download the Tie Questions click here

Sunday, November 18, 2012

Std. 9 - Part II - Unit I - Chapter I - "Make the Right Choice"

Ms. Latha Sree from M.R.R.M. H.S. Chavakkad has send us two materials useful to teach 9th Std.- Part II - Unit I - Chapter I - "Make the Right Choice". It will surely be useful in the class.


Slide Show on Global Warming - Click Here 
Human Impact on the Environment - Click Here

Latha Sree 
M.R.R.M. H.S. Chavakkad

Wednesday, November 14, 2012

All the 12 tenses in a table and their uses in 3 pages !!

             All the 12 tenses in a table along with its structures and example sentences. Easy to remember. All the three items in just two A4 size papers. Easy to use and distribute to students. Worth download...
by Rajeev Joseph

Friday, November 09, 2012

A collection of the most common 185 verbs and their V2, V3 and V4


          Verbs are an essential part in forming sentences. Knowing the four forms of the verb and their meanings are inevitable in English language learning. That's why today's post is a collection of the most common 185 verbs and their V2, V3 and V4. The Malayalam meanings of V1 and V2 are also given. I have proof read it only once. If you find any mistakes please let me know via. comments or rajeevjosephkk@gmail.com. Also please let me know if you think some more verbs should have been a part of this collection. 
        Whatever be the post it is comments that encourage me or others to do more. So please let us know your feelings.  
Click here to download
by Rajeev Joseph

Saturday, November 03, 2012

Tips for Writing Informal Letters

        Here are some tips for writing Informal letters. These tips were send to us by Mr. Ram Das Vallikkattil, H.S.A. English, National High School, Kolathoor, Malappuram.

Tuesday, October 09, 2012

How to teach/learn Book Review


Dear All,

This is a post on How to teach/learn Book Review. These materials may be useful to help learners do the Film Review also (Activity XII - Page 91 in the English Course Book of Std.10 Part-1). The pdf files and the word files were collected from the net but slightly adapted to suit the need of the teachers and students. Click on the following headings to download them.
Hope you will find them useful.

Special thanks to
Sri. Ram Das Vallikkaattil
H.S.A. English
National High School
Kolathoor
Malappuram


Monday, October 08, 2012

എത്രാമത്തെയുടെ ഇംഗ്ലിഷ് ...

Sir,
      I am a teacher of English in a Secondary School in Kerala, India.I am haunted by my students' question as how to frame a question so as to get the italicized word as answer in the following statement. " Jawaharlal Nehru is the first  Prime Minister of India".
                                                                                                  
                                               I would be much obliged if you could kindly help me frame a question in this regard.

Thanking you
Sijumon Devasia / Joby Joseph
H.S.A. English
St. Mary's H.S.
Mankulam Idukki


Dear Joby & Siju,
It is interesting how much we get asked this question! However, unlike in many Indian dialects, it is not possible to ask a question where you would get the first as an answer, unless you asked ‘what number Prime Minister is Nehru?’ which is not good English. Instead, we would probably ask ‘have there been any Prime Ministers before Nehru?’, to which the answer would be ‘no, he is the first’. Or, we would ask ‘is Nehru the first or second (third/fourth etc) Prime Minister?’, to which the answer would be ‘he is the first’.
Yours sincerely,
Aileen Thomson
English Faculty Office <english.office@ell.ox.ac.uk>
Oxford University 

Monday, October 01, 2012

'ഒരു കുട്ടിക്ക് അമ്പത് ഇംഗ്ലിഷ് പുസ്തകം'പ്രിയപ്പെട്ടവരേ,
                           ഇംഗ്ലിഷ്  ഭാഷാ പഠനത്തിനായി വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആശയവുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്ത മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൊളത്തൂര്‍ നാഷണല്‍ സ്കൂളിന്റെ തനത് പ്രവര്‍ത്തനം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ...'ഒരു കുട്ടിക്ക് അമ്പത് ഇംഗ്ലിഷ് പുസ്തകം' എന്ന ഈ പദ്ധതി വഴി എട്ടാം ക്ലാസിലെ ഒരു കുട്ടി പത്താം ക്ലാസ് എത്തുമ്പോഴേക്കും 150  പുസ്തകങ്ങള്‍ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. 2012 ജൂലൈ 28 നു തുടങ്ങിയ ഈ പദ്ധതിക്കായി രണ്ടായിരത്തോളം പുസ്തകങ്ങളാണ്  അവര്‍ സമൂഹത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പുതുതായി വാങ്ങിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കും മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഈ പദ്ധതിയുടെ പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചത് സ്കൂളിലെ ഇംഗ്ലിഷ് അധ്യാപകര്‍ പ്രത്യേകിച്ചു രാംദാസ് എന്ന ഇംഗ്ലിഷ് അദ്ധ്യാപകന്‍ ആണ്.
                          പോസ്റ്റ്‌ വായിക്കുന്നതോടൊപ്പം താഴെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന സമയത്തെ അവരുടെ ക്ഷണക്കത്തും പദ്ധതി സംബന്ധിച്ചു പത്രങ്ങളില്‍ വന്ന വാര്‍ത്തയും ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കുമല്ലോ...
                         സംസ്ഥാനം ഒട്ടാകെയുള്ള ഞങ്ങള്‍ ഇംഗ്ലീഷ് അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും ഇംഗ്ലിഷ് ക്ലബ് അംഗങ്ങള്‍ക്കും മാതൃകയായ ഈ പ്രോജെക്റ്റ്‌ വിഭാവന ചെയ്യുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാവരുടെയും പേരില്‍ അഭിനന്ദനങ്ങളും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു...


INVITATION LETTER


A Dream Come True
–‘the first of its kind in the state’.
To
…………………………………………………………………
Dear Sir,
Please be with us on the occasion of the inauguration ceremony of our novel project  “A Dream Come True” –‘the first of its kind in the state’.
This project envisages accelerating the pace of English language learning by providing pupil friendly English books in the class rooms with plenty of scope for a variety of curriculum related discourses and other extended activities.
The project involves providing 50 ENGLISH BOOKS FOR EACH PUPIL in standards 8, 9 &10 and it ensures, with the constant support of the English teachers, that each pupil reads a minimum of 50 English books on completion of an academic year.
The books are carefully selected by our English teachers so that the level of language and the content are suitable to help us improve our reading skill and enhance our passion in the language and literature.
The project is ‘the first of its kind in the state’ as it is a collective effort of our parents, teachers, alumni, school management, well-wishers and a few reputed commercial organizations.
We feel that such a project will significantly help us learn English language in a more enjoyable way. We do feel proud of our teachers who dreamed this project and made it a reality.
So, we request your esteemed presence while our Honorable MLA. MR. Ahammed Kabeer inaugurates the Book Kit distribution and the English Club Activities of our school on 28th July, 2012 at 9.30 AM at National High School, Kolathur.
Thanking you,
Yours respectfully,
Isha, ( 8 K )
Secretary of English Club-2012, NHS, Kolathur

INAUGURATIONWednesday, September 26, 2012

Thank you very much

Dear all,
            The blogger is back to internet after one and a half months. Thanks to 'superfast' BSNL customer care and special thanks to our BSNL Lineman for making things difficult for me. 

            Thank you very much for visiting the blog regularly and thus making it lively with your comments even though there weren't any updates at all.

Sunday, September 16, 2012

Sorry

Dear all,
             Once again I am sorry for not updating the blog for almost two weeks. My BSNL landline connection is in trouble and thus I am out of the world of Internet. This is being posted from my mobile phone. I would be back soon with a post on writing Profiles and also some language materials.

Tuesday, September 11, 2012

A discussion on the question papers of English for all the classes

Discussions are going on in all those subject blogs...


      Why not we too have a discussion on the question papers of English for all the classes. You are welcome to comment about the questions. 

      Let me start with a complaint. For the past few years we English teachers were asked not to teach grammar at school. I remember my R.P. saying not to use the words grammar, tense etc. in the class.  I have taught in classes 5 to 12 and very well am aware of what is taught as far as grammar is concerned, especially in the U.P. and H.S. But look at the Std.10 question paper. From 2012 March S.S.L.C. onwards they have started asking about sentence patterns. It is true that it is there dealt with in the chapters but is that enough for a student who has got nothing much in the lower classes ? What actually has he acquired as far as grammar is concerned ? Let there be a heated discussion. I feel that this is injustice. What do you think ?

Saturday, September 08, 2012

Botanical and English Names of familiar Malayalam words

      This is an interesting post to improve the English and Malayalam vocabulary and also to improve our knowledge in Biology. It is a list of plants ( both medicinal and others ) , herbs , grains , vegetables , fruits etc. and their name botanical names along with equivalent words in Malayalam and English.


Click here to download

 
 Compiled by 
Sri. Sijumon Devasia,
H.S.A. English,
St. Mary's H.S. Mankulam, Idukki.

Friday, September 07, 2012

Vijayasree Module for Std.X English.

District Panchayat of Palakkad has prepared a Vijayasree Module for S.S.L.C. English.

PREPARED BY:-
1. DR. KABBER A.    G.H.S.S. ERIMAYUR
2. PADMADAS B.      C.A.H.S. AYAKKAD
3. PRADEEP P.          K.K.M.H.S.S. VANDITHAVALAM
4. KRISHNADAS K.  P.K.H.S. MANAPARA

It is a collection of S.S.L.C. questions and some sample answers which will definitely help the students this year. Thank you Palakkad for this wonderful gift.

Anyone can comment on this post by clicking on the comments (അഭിപ്രായങ്ങള്‍) link just below this underline. 

Tuesday, September 04, 2012

ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി... ഇംഗ്ലിഷ് ഫോര്‍ കേരള സിലബസ് സെപ്റ്റംബര്‍ മൂന്നാം തീയതി ഒരു വയസ് തികച്ചു ...

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ ,
                  കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ( 2011 ) സെപ്റ്റംബര്‍ മൂന്നാം തീയതി രാവിലെയാണ്  ഈ ബ്ലോഗിന്  തുടക്കം കുറിച്ചത്... സെപ്റ്റംബര്‍ അഞ്ച്  അദ്ധ്യാപക ദിനത്തില്‍ കേരള സിലബസ് പിന്തുടരുന്ന ഇംഗ്ലിഷ് അദ്ധ്യാപക വിദ്യാര്‍ഥി ലോകത്തിന്  ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഓഡിയോ, വീഡിയോ, എഴുത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍, ഗ്രാമര്‍ പഠനത്തിനുതകുന്ന വിഭവങ്ങള്‍ , പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ ബ്ലോഗുകളിലേയ്ക്കുള്ള ലിങ്കുകള്‍ എന്നിങ്ങനെ അനേകം വിഭവങ്ങള്‍ ഒരു കുടക്കീഴില്‍ കൊണ്ട് വരിക എന്നതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം.

                  ബ്ലോഗ്‌ തുടങ്ങുന്നതില്‍ സഹായിച്ചത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കണമല സാന്തോം സ്കൂളിലെ മലയാളം അദ്ധ്യാപകനും ഐ. ടി. അദ്ധ്യാപനത്തില്‍ തല്പരനുമായ ജിം ജോ സര്‍ ആണ്.  "ഒരു ബ്ലോഗ്‌ തുടങ്ങാന്‍ വളരെ എളുപ്പമാണ് . പക്ഷെ അത് നിരന്തരം അപ് ഡേയ്റ്റ് ചെയ്യമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമേ തുടങ്ങാവൂ "  എന്ന് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാചകങ്ങള്‍ ഇന്നും എന്റെ മനസിലുണ്ട്. പിന്നീട് കാര്യമായ പ്രതികരണമോ പ്രോത്സാഹനമോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന എന്റെ പരാതി കണ്ട അദ്ദേഹം " നിരാശനാകരുത്.... ഉരുട്ടി വായിലിട്ടുകൊടുത്താല്‍ അപ്പാടെ വിഴുങ്ങി ഉപ്പില്ലെന്നുപറയുന്നവനാ മലയാളി....ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. കമന്റ്സ് പോലും.... സേവിക്കുക... അതുമാത്രമാവണം ലക്ഷ്യം... ഡൈവോഴ്സ് നോട്ടീസ് പിന്നാലെ എത്തിക്കോളും " എന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ബ്ലോഗിന്റെ ഹോം പെയ്ജിലെ ചിത്രവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ്.

                   ബ്ലോഗിലേയ്ക്ക് പലപ്പോഴായി പഠന വിഭവങ്ങള്‍ അയച്ചു തന്ന മാത്യു  മുള്ളംചിറ , തങ്കച്ചന്‍ കെ. എം. കുളപ്പള്ളില്‍ , അബ്ദുല്‍ അത്തിഫ് ഹമീദ് എന്നിവരെ നന്ദിയോടെ ഓര്‍ക്കുന്നു. നേരിട്ടും ഫോണ്‍ , ഈ മെയില്‍ എന്നിവ വഴിയും  പിന്തുണ അറിയിച്ച നൂറുകണക്കായ അധ്യാപകരെയും വിദ്യാര്‍ഥികളെയും രക്ഷകര്‍ത്താക്കളെയും വ്യക്തിപരമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.

             തുടക്കം മുതല്‍ പിന്തുണ തന്ന 'ഹിന്ദി മന്ത്രണ്‍ സഭ കൊട്ടാരക്കര' , 'ഇംഗ്ലിഷ്  ഫോര്‍ കോമണ്‍ മാന്‍' നടത്തുന്ന പ്രദീപ്‌ സര്‍ തുടങ്ങി അനേകരെ നന്ദിയോടെ ഓര്‍ക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായ  ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്ലോഗായ 'മാത്സ് ബ്ലോഗിന്റെ' അണിയറ ശില്പികളായ ഹരി , നിസാര്‍ എന്നീ അദ്ധ്യാപകരോടുള്ള പ്രത്യേകം നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്താതെ ഇത് പൂര്‍ണ്ണമാവില്ല. പേരെടുത്തു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മറ്റനേകം മുഖങ്ങള്‍ ഓര്‍ക്കുന്നു. എല്ലാവര്‍ക്കും ഒറ്റ വാക്കില്‍ നന്ദി.............

              ആദ്യ മാസങ്ങളില്‍ ഞാനും എന്റെ അദ്ധ്യാപക വിദ്യാര്‍ഥി സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രം സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്ന അവസ്ഥയില്‍ നിന്ന്  ബ്ലോഗ്‌ ഏറെ വളര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. 


മാര്‍ച്ച്  23 - നു സന്ദര്‍ശനങ്ങള്‍ 10000 കടന്നപ്പോള്‍


        എട്ട്, ഒന്‍പത് , പത്ത് ക്ലാസുകള്‍ക്ക് മാത്രമായി തുടങ്ങി പിന്നീടത്‌ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി, യു.പി. വിഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്കും വളര്‍ന്നു. ദിവസവും ശരാശരി 4000 -  5000 സന്ദര്‍ശങ്ങള്‍ എന്നതാണ്  ഈ ഓണ പരീക്ഷക്ക്‌ മുമ്പ് വരെയുള്ള അവസ്ഥ. 


            ഓണ അവധിയുടെ ആലസ്യം വിട്ടുണരുമ്പോള്‍ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ....
    ബ്ലോഗ്‌ അദ്ധ്യാപക വിദ്യാര്‍ഥി ലോകത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്നത് ആഹ്ലാദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുന്നു എന്നത് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്നു.  കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയില്‍ വിശ്വസിച്ചും ഇത് വരെ വഴി നടത്തിയ ഈശ്വരനില്‍ ശരണം പ്രാപിച്ചും മുന്നോട്ടു പോകുന്നു....

ഏവരുടെയും സഹകരണം ഇനിയുള്ള നാളുകളിലും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് , പ്രത്യേകിച്ച് സഹബ്ലോഗര്‍മാരെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട്.....

സ്നേഹത്തോടെ
രാജീവ് സര്‍

Sunday, September 02, 2012

Tech news for bloggers

        Blog from a smart phone
     If you are a blogger and has an android phone you can blog from the phone. What you have to do is to visit Google Play and download Blogger application. Then start publishing posts in emegencies. That's how I came to know about it.
Ha.. Ha.. Ha...

Thursday, August 30, 2012

How to download videos from the internet...?

     Most of us want to download and use videos available in the internet but don't know how to do it or think it as a herculean task.
      If you put in a little effort it is very easy....... Though many view video online they don't know how to save it to their computer. For example the third post in this blog Std. VIII Vol.1 Unit II Lesson 1 The Mice That Set The Elephants Free is an animation video of that chapter. Though you can play the video by clicking on the play button in the centre it won't automatically get saved in the computer. Next time you will have to download the video again. The following are some of the easiest ways to solve this problem.


1) For those who use Mozilla Firefox most of the Audio– Video files from the internet can be downloaded using an 'Add on' in Mozilla Firefox. To know how to install 'Download Helper' click here using your mouse wheel (Please respect copyright rules)
[Courtesy to : Nirupadravakaari of nirupadravakaari.blogspot.com]

2) If you are using Windows you can download and install softwares like 'Download Accelerator Plus' , 'Orbit' etc. from their respective sites.


    After installing these softwares right click on the video to be played and select 'Download with DAP' or 'Download by Orbit'. The next question will be where to save the downloaded video. You just need to decide where to save.

3)  Another method is to have a download option on the tool bar of the browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox etc.). The moment you click on the play button of any video this download button will start blinking. You just need to click on it and select where to save.
      To use this easiest method of all those mentioned here what you have to do is to download and install Speed Bit Video Downloader from http://www.speedbit.com/video/. The installation would automatically add it to the browser window.

4) If you are using Linux wait till the full video to play then minimize the window and open


 computer -> file system -> tmp -> video -> right click -> save as

But this method may not be successful in some Linux systems.    Please don't forget to comment whether it be positive or negative....

Anyone can comment on this post by clicking on the comments (അഭിപ്രായങ്ങള്‍) link just below this underline. 

Wednesday, August 29, 2012

Download the latest versions of all the most popular browsers from one website.

    Now you can download the latest versions of all the most popular browsers from one website.

    Browser choice is the website which provides this facility for you.


    No need to visit the official website of the browser and waste your time...

– Just visit  Browserchoice websiteപ്രതികരണമാണ് നിങ്ങള്‍ക്ക് തരാനാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രോത്സാഹനവും പ്രതിഫലവും . തൊട്ടു താഴെയായി നല്‍കിയിരിക്കുന്ന കമന്റ്സ്  എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്താം. Anyone can comment on this post by clicking on the comments (അഭിപ്രായങ്ങള്‍) link just below this underline.

Wednesday, August 15, 2012

സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആശംസകള്‍ ...............

   സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വെച്ചൂര്‍ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കുള്ള സമ്മാനം.  
കണ്ടു നോക്കൂ....


സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ... 

Thursday, August 09, 2012

Strange but true...........

Hi Rajeev Joseph,

     I saw your blog www.english4keralasyllabus.com. This blog is amazing. I loved it. It helped me very much. I would like to be a author of your blog. I am studying in 8th STD at Bethany St John's English Higher Secondary School. I am sending this mail to give you a very thanks for making the blog useful to every student in Kerala including me.

THANKYOU


       This is a mail that I received yesterday (08.07.2012) from a student of Std. VIII from an English Medium School.

       It is 11 months since I started blogging for English teachers and students of Kerala syllabus. I had continuously requested teachers and my close friends to contribute something for the blog but only four teachers co-operated till date. Nizar Sir of mathsblog had requested Mathsblog readers also. Result was the same - no response !!

      The blog now has an average of 5000 visitors per day and the number is increasing everyday. Many contact me daily for help to download something not to contribute something. Why not adopt a 'give and take' policy. Remember that I too am a High School teacher busy like you.

      Now you know the reason why I quoted the mail given above.

An 8th standard student is ready to help but.....