Ind disable
To share study materials through English Blog contact English Blog - rajeevjosephkk@gmail.com | | |

Saturday, April 22, 2017

SCHOOL - Android Application for Kerala Syllabus Schools by Haris Kolothady


"SCHOOL "Android Application
by Haris Kolothody

പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ...... ഇതോടൊപ്പമുള്ള ലിങ്കിലൂടെ  അദ്ധ്യാപകർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലികേൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു  സ്ക്കൂൾ സംബന്ധമായ പരമാവതി ഓൺലൈൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മെബൈലിലൂടെ ചെയ്യാൻ ഈ അപ്പ് സഹായിക്കും തീർച്ച

All in One solution for School Teachers


Current version  3.01Scroll down to see more

Any problem in installation contact 09947719822 whatsapp 


If you Cant install app pls see below video 
 

 What's New .....
 • Live Support
 • Additional Links And Documents
 • New Theme 
 • Class Resource Added  
 • YouTube Video Support
 • Educational Contacts  
 • Download Issue Fixed


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • MDM DAILY ENTRY
 • DIGITAL COLLABORATIVE TEXTBOOK
 • SAMPOORNA
 • SIXTH WORKING DAY ENTRY
 • SCHOOL WIKI
 • SCHOOL MAP
 • I EXAM PORTAL
 • AADHAR PORTAL
 • GAIN PF
 • PAREEKSHABHAVAN
 • SCHOLARSHIPS
 • TEXT BOOK INTENDING 
 • IT@SCHOOL SITE
 • LSS / USS 
 • MALAYALAM NEWS
 • SCHOOL CALENDAR
 • INCOME TAX SOFTWARES
 • LATEST ORDERS AND CIRCULARS 
 • SCHOOL RELATED SOFTWARES
 • EDUCATIONAL BLOGS
 • FORMS RELATED WITH SCHOOLS

Make Chrome as your default browser for better perfomence


MDM Entry app DOWNLOADTuesday, March 14, 2017

SSLC 2017 - English Question Paper Review by Jisha K.

A student friendly question paper

The English question paper designed for the s.s.l c learners for the year 2017 was student friendly. There are no ambiguities, no twists and turns and nothing to bewilder the learners. It takes into account all the types of learners and has given them ample scope for expressing themselves in their own manner. Most of the lessons are touched. It has discourses which suits to the meritorious as well as to the slow performers. Passages for comprehension are designed so well.

Appreciating poem gives scope for both the talented as well as the average learners. Profile writing is made easier since it is a repetition of the model question. Unseen passage is nothing to worry about since it is so simple. Conversation also appeared comforting for the student because it was one of the much practiced one.Notice pauses no threat at all.Write- up on reading books and its influence on Adichie for a changed perception also imparts a positive note.Diary entry of the doctor narrating his strange encounter with the snake too helps the children to relax while recollecting what they have learned.Almost all the major issue domains such as child labour,film making,social media, books,drugs and it’s misuse,hardworking and will power,are covered up.The official letter also did justice to the relevant issue .So altogether English did not make them sweat in fear.language elements are way easier to attempt. Even a wild guess could get you nearer to the answer.Some may feel disappointed at not finding pyramids and sentence patterns but no offenses since everything under language elements could lead you only to the answer.A double tag is also a blessing i n disguise.Hope all of them have done their best.

SSLC English 2017 - Answer Key by Anilkumar

Saturday, March 04, 2017

Monday, February 27, 2017

SSLC English 2017 - Final Check List by Abdul Jamal Thachangadu

Dear students and teachers,

Shri. Abdul Jamal, Master Trainer of IT@School Kasaragod, is also an English Teacher who has been publishing materials in our blog and supporting students through our groups. 

Last year also he had prepared for us a LAST MINUTE CHECK LIST that proved really useful for students as well as teachers and parents.

Here is the updated one for SSLC 2017

SSLC English 2017 - Final Check List

 HSA English
Master Trainer
IT@School
Kasaragod

Saturday, February 25, 2017

ARE YOU AFRAID OF EXAMS ? by Jisha K.

HOW TO DOUSE THE EXAM FEVER

Dear children ,we have almost reached the fag end of this academic year.The

journey we started in the month of the scanty monsoon with much

apprehensions and anxieties is going to be over within a couple of weeks.It was

a year which saw your blooming smiles,your longing to get recognized, you

sweating blood,your ambitions, your creativity etc.Now we are all gripped by

the exam fever.You tend to be anxious, tensed and worried because of no

apparent reason.While a little tension proves positive,more of it would upset

you and your performance. Let me help you to ward off those unnecessary

thoughts by pointing out a few of the strategies to douse your exam burn outs.

PREPARATION

Preparing well in advance is what you are expected to do.Keep aside a

Thursday, February 16, 2017

SSLC English - How to write a narrative - by Jisha K.

Dearall,
              During the evaluation of the SSLC 2017 Model Exam answers, I realized that many of the learners who have attempted the narrative took it to be just a synopsis or a story retold. Hence I thought to try a sample narrative which I think is way behind perfection. But still...it may of some help.

Monday, February 13, 2017

SSLC English - Ballad of Fr.Gilligan - School Boy - Mother to Son :- Comprehension Questions

Sri. Ramachandran. K,  H S A English has prepared comprehension questions from the poems SCHOOL BOY and THE BALLAD OF FATHER GILLIGAN.

Almost all the possible questions have been listed out. Kudos to his sharing mentality. Thank you very much sir.

Sunday, February 12, 2017

SSLC 2017 - English - Revision Test Series by Parvathy Venkiteswaran

Dear all,


              The regular visitors of English Blog, especially those who have been following the blog since September 2011 know very well that the most awaited posts in our blog were those by Mrs. Parvathy Venkiteswaran. Her revision test series had 220000+ downloads in the last syllabus.

                 This year she is back with her most awaited REVISION TEST SERIES for the SSLC 2017 English. 

                  Dear teacher English Blog is indebted to you on behalf of all the students and teachers following Kerala Syllabus. Despite your hectic schedule you spent your valuable time for us.


REVISION TEST SERIES for the SSLC 2017 English


Friday, February 10, 2017

Std.9 Biology - ഊർജ്ജം സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ - "പുകവലി ഒരേ സമയം ആത്മഹത്യയും കൊലപാതകവും"

ഒൻപതാം ക്ലാസിലെ ജീവ ശാസ്ത്രത്തിലെ ഊർജ്ജം സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ എന്ന പാഠത്തിലെ "പുകവലി ഒരേ സമയം ആത്മഹത്യയും കൊലപാതകവും" എന്ന പ്രസ്താവനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കാട്ടിലങ്ങാടി ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂൾ സയൻസ് ക്ലബ്ല് തയ്യാറാക്കിയ പോസ്റ്ററുകൾ.

ചിത്രങ്ങളോരോന്നും zoom ചെയ്തു നോക്കുമല്ലോ...A3 വലിപ്പത്തിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രദർശനത്തിന് താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് നൽകാൻ സന്തോഷം. Digital print എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ mail ചെയ്തു തരാം.
- സുരേഷ് കാട്ടിലങ്ങാടിSunday, February 05, 2017

SSLC English - Discourses on Prose Lessons by Jisha

Dear all Mrs. Jisha K. has prepared for us a series of discourse questions, which for sure, will help bright and average students prepare better for the SSLC English Exam 2017. Thank you ma'am for this gift.

by Jisha K.

Thursday, February 02, 2017

SSLC English - Synopsis of Prose for Slow Learners by RGMHSS Mokeri Team

Dear teachers and students,

As always we are publishing the synopsis of prose learners for slow learners. Thanks to Sareesh Ramdas and his RGMHSS Mokeri Team for this useful work. Definitely this going to help thousands of slow learners across the state and gulf countries and Lakshadweep islands.

Monday, January 30, 2017

SSLC English - Unit V- Adolf - Comprehension Questions by Libin Kurian

I have prepared a few worksheets on Reading Comprehension based on "Adolf" Unit 5 of Class 10. Hope it will be useful for the learners of Class 10.

 
Regards,

Libin K. Kurian
HSA English
Sacred Heart HSS, Payyavoor
Kannur Dt.

Saturday, January 28, 2017

SSLC English - EASY WIN - A Complete Solution for SSLC Students

I am Shabeen V. Usman, working as a primary teacher. I am really fond of English language. I have compiled a book named Easy Win for SSLC students. I have seen many PDF files shared among our english4keralasyllabus.com and spandanamnews  blogs. So I grabbed all of the pdf's and compiled into one. I have retyped some of the discourses, (it doesn't mean that I changed the content) and added some grammar and discourses into it.

I haven't mentioned all the names of the teachers who shared the content here in these two blogs, but I have mentioned the website addresses. 

Special thanks to JISHA Teacher, who shared numerous files.

"This is OUR book for English learners, lets teacher together"

NB: Anybody can use this, and add their contents to it...There is no restrictions to use this book. Lets hold our hand to move forward with better future...... 

Friday, December 30, 2016

SSLC English - Model Answer Sheet of Std. 10 Second Term Exam by Jisha K.

Mrs. Jisha K. has prepared for us a model answer sheet for the Second Term English Exam (December 2016). This is a novel idea and seems to be the first of its kind being published in English Blog. Thank you miss for this material.Friday, December 23, 2016

Tuesday, December 20, 2016

ELiSA - A Speaking Dictionary


 Dear all,
I have designed a software which may help English teachers and students......
It is a speaking software which uses the Espeak voice synthesizer as back end.

pl visit : http://espeak.sourceforge.net

I have compiled it in such a way that, we can hear the alphabets, numbers , words [almost 10000 words] , reading a passage [which u copy from web page and paste in a textbox[
I request you to test it and give your valuable comments and suggestions and errors......
of course ,  it is a trial version and i have not designed or programmed it fully.
How to install :
1. Download mysq_1-2_all
2. Download elisa_0.0.3-1_all
3. Right click mysq_1.2_all.deb file, and open GDebi Installer with your system password [ or dbl clk ]
4. Then do the same with the elisa_0.0.1-1_all.deb file
How to Run :
Application - Education _ Elisa

********************************

Espeak എന്ന സ്വതന്ത്ര "Speech Synthesizer"
സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ലൈബ്രറി ഫയലുകളുപയോഗിച്ച്
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു "സംസാരിക്കുന്ന നിഘണ്ടു" .


മറ്റൊരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റവെയര്‍ ആയ ഓളം ഓണ്‍ ലൈന്‍
മലയാളം ഡിക്ഷനറിയിലെ 2 ലക്ഷത്തോളം ഇംഗ്ലീഷ്
വാക്കുകളും അവയുടെ അര്‍ത്ഥവും ഉച്ചാരണവും ഇതില്‍
നമുക്ക് വായിക്കുവാനും കേള്‍ക്കുവാനും സാധിക്കും.


ഈ ജാലകത്തില്‍ 9 Tab കളുണ്ട്

1. Alphabets : എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളുടെയും ഉച്ചാരണം
2. Numbers : കള്ളിയില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സംഖ്യ
ശബ്ദമായികേള്‍ക്കാം. മലയാളം,ഇംഗ്ലീഷ്,കന്നഡ,തമിള്‍
എന്നീ 4 ഭാഷകളില്‍
3. Prepositions : ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട
prepositions ന്റെ ഉച്ചാരണവും ഉപയോഗവും
4. Antonyms : വിപരീത പദങ്ങളുടെ പദാവലി
5. Three forms : വാക്കുകളുടെ ത്രിവിധ രൂപങ്ങള്‍
6. Hear the words : 50,000 ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളുടെ ഉച്ചാരണം
7. Read a Passage : കള്ളിയില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഖണ്ഡികകള്‍ വായിക്കുന്നു.
[copy & paste രീതിയും ഉപയോഗിക്കാം pdf
ഫയലുകളില്‍ നിന്ന് സാധ്യമല്ല]

8. Silent Letters : നിശ്ശബ്ദോച്ചാരണമുള്ള അക്ഷരങ്ങള്‍ വരുന്ന വാക്കുകള്‍

9. Tongue Twisters : ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമുള്ള
ചില രസകരമായ " നാക്കുവഴക്കി " വാക്കുകള്‍


ജാലകത്തിലെ മെനുകള്‍

1. File Menu : About, Exit എന്നീ 2 ഓപ്ഷലുകള്‍ ലഭിക്കുന്നു

2.Voices Menu : Male(ആണ്‍), Female(പെണ്‍) ശബ്ദങ്ങള്‍ കൂടാതെ
STOP VOICE എന്ന ഓപ്ഷനും

3.Pitch of Voice : ശബ്ദത്തിന്റെ സ്ഥായി ക്രമീകരക്കാന്‍

4.Speed of Speech : ഉച്ചാരണത്തിന്റെ വേഗത ക്രമീകരിക്കാന്‍

5.Other Attributes : Espeak ലെ മറ്റു ചില പ്രധാന ശബ്ദസവിശേഷതകള്‍

6.Speaking OLAM Dictionary : ശ്രീ.കൈലാസ്
നാഥ് തയ്യാറാക്കിയ 2 ലക്ഷത്തിലധികം വാക്കുകളുള്ള
സ്വതന്ത്ര ഇംഗ്ലീഷ്-മലയാളം നിഘണ്ടു


ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ :

1.
Inline image 1
എന്ന ഫയല്‍ ഡൈണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക.
റൈറ്റ് ക്ലിക്കി Gdebi Package Installer
ഉപയോഗിച്ച് 

2.

Inline image 2
എന്ന ഫയല്‍ ഡൈണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക.
റൈറ്റ് ക്ലിക്കി Gdebi Package Installer
ഉപയോഗിച്ച്


പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ :
Inline image 5

Application– Education - Elisaതെങ്കിലും Tab ല്‍ ക്ലിക്കുമ്പോള്‍ താഴെക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന
സന്ദേശം വരികയാണെങ്കില്‍
Inline image 3


Inline image 4 കൊടുത്ത്

ഒരിക്കല്‍കൂടി Alphabets എന്ന Tab ക്ലിക്കുക
തുടരുക...


Note : Espeak voice synthesizer ല്‍ 

Robotic Voice ആണ്
ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്....

Try it and share if it is useful....
Send your feedbacks and suggestions
and Bug Reports as comments...
(അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നറിയാം...എന്നാലും ONVian
ശൈലിയില്‍ "വെറുതെ മോഹിക്കുവാനൊരു മോഹം”)

Thanking you,
Pramod Moorthy, TSNMHS Kundurkunnu, PALAKKAD
9496352140

OS : Edubuntu [ >= 14.04]

Tuesday, December 13, 2016

Wall Paper by GHSS Kattilangadi

Dear all, 
             Based on the 9th standard text book the students of GHSS Kattilangadi have prepared a wall paper. Now more words are required more because the image itself will talk for it. Thank to Suresh sir for the share.
 

Monday, December 05, 2016

Translation of the first chapter of Tagore's autobiography - Jibonsmriti

Translated version of the first chapter of Ravindra Nath Tagore's unfinished autobiography named as Jibonsmriti. Thanks to Ms. Jisha K.